Skip to content
Jesteś tu: Strona główna
Ubezpieczenia finansowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Carambola   
niedziela, 10 maja 2009 19:36

Tagi: Allianz | finansowe | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Niezależnie od tego jak duża i znana jest nasza firma, startując w przetargach i podpisując różne kontrakty, zwykle potrzebuje dodatkowego uwiarygodnienia w formie gwarancji udzielonej przez towarzystwo ubezpieczeń. Gwarancja z logo Allianz Polska znacznie podnosi wiarygodność przedsiębiorcy jako partnera. Jej przedmiotem mogą być roszczenia beneficjenta wynikające z warunków kontraktu. Może też zastąpić wadium wpłacane podczas przetargu czy stanowić zabezpieczenie zapłaty długu celnego lub podatku akcyzowego.

Gwarancja przetargowa/wadialna
Wpłata wadium jest typowym elementem w procedurze przetargowej. Startując w przetargu zamiast wpłacać z tego tytułu wadium można przedstawić instytucji ogłaszającej przetarg gwarancję przetargową udzielaną przez Allianz Polska.
Gwarancja należytego wykonania kontraktu
Gwarancja należytego wykonania kontraktu zapewnia inwestorowi wypłatę określonej kwoty, jeżeli wykonawca nie wywiąże się z kontraktu, tj. nie wykona go właściwie lub w terminie. Posiadanie takiej gwarancji podnosi wiarygodność wykonawcy.
Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
Na podstawie gwarancji terminowego usunięcia wad i usterek Allianz Polska zobowiązuje się do wypłacenia inwestorowi określonej kwoty, w przypadku gdy wykonawca kontraktu nie usunie wad i usterek, do czego jest zobowiązany zgodnie z udzieloną przez niego gwarancją jakości lub z tytułu ciążącego na nim obowiązku rękojmi.
Gwarancja zwrotu zaliczki
Wymagana jest przez inwestora, który finansuje wykonanie kontraktu wypłacając wykonawcy zaliczkę. Dzięki gwarancji wykonawca zyskuje na wiarygodności a inwestor ma pewność, że Allianz Polska zwróci zaliczkę w przypadku nierozliczenia jej przez zaliczkobiorcę.
Gwarancja celna i akcyzowa
Gwarancje celna oraz akcyzowa są akceptowanymi przez wszystkie urzędy i izby celne na terenie Polski formami zabezpieczenia zapłaty długu celnego lub podatku akcyzowego, które są wymagane zgodnie z przepisami prawa. W ramach tych gwarancji Allianz Polska zobowiązuje się do spłaty należności wynikających z długu celnego lub podatku akcyzowego z chwilą, gdy staną się one wymagalne.

Poprawiony: wtorek, 04 sierpnia 2009 11:41
 

Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services bonusfs.pl oferuje ubezpieczenia Allianz, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia dla firm. Bonus Financial Services: ubezpieczenia komunikacyjne agencja ubezpieczeniowa ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Allianz na życie ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia dla firm agencja Allianz