Skip to content
Jesteś tu: Strona główna
Szukaj
Szukaj tylko:

Wyszukaj: Allianz

Znaleziono pozycji: 22.

1. Ubezpieczenie grupowe Allianz Opieka Zdrowotna
(Matching tags: Allianz,zdrowotne,ubezpieczenie)
Drodzy Państwo, Nie zdradzimy żadnej tajemnicy, jeżeli stwierdzimy, że kondycja naszej Służby Zdrowia nie jest najlepsza. Opieka medyczna proponowana przez Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, którą ...
2. Ubezpieczenia w podróży
(Matching tags: ubezpieczenie,podrozy,turystyczne,Allianz)
Podróże służbowe, delegacje, zamiejscowe szkolenia - podczas takich wyjazdów wszystko się może zdarzyć. Warto się zabezpieczyć przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń i z ubezpieczeniem Allianz zyskać ...
3. Ubezpieczenia transportowe
(Matching tags: cargo,transportowe,ubezpieczenie,Allianz)
Allianz oferuje pełną ochronę ubezpieczeniową  ładunków (cargo) przewożonych wszystkimi rodzajami transportu krajowego i międzynarodowego: morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego i żeglugi śródlądowej. ...
4. Ubezpieczenia ogniowe i techniczne
(Matching tags: Allianz,ubezpieczenie,majatkowe)
... doświadczenie Allianz jest gwarantem jakości rozwiązań, jakie oferujemy a zatrudniani przez nas eksperci zapewniają pomoc w skonstruowaniu odpowiedniego programu ubezpieczeniowego oraz bezpłatne doradztwo ...
5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
(Matching tags: odpowiedzialnosc cywilna,Allianz,pracy,praca)
Wykonywanie niektórych zawodów pociąga za sobą szczególną odpowiedzialność. Dlatego w ofercie Allianz znajdują się ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie tylko w życiu prywatnym ale również zawodowym, ...
6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej
(Matching tags: Allianz,praca,pracy,odpowiedzialnosc cywilna,ubezpieczenie)
Wśród ubezpieczeń Allianz stanowiących ofertę dla przemysłu znajdują się ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:  - z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia z możliwością rozszerzenia ...
7. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
(Matching tags: ubezpieczenie,Allianz,NNW)
Wypadki mogą przydarzyć się w każdym miejscu i czasie: w domu, w pracy, na ulicy, podczas podróży. Nie sposób przewidzieć ich wszystkich. Ale można zabezpieczyć się przed ich skutkami. Dzięki polisie Allianz ...
8. Ubezpieczenia małego i średniego biznesu
(Matching tags: malych,srednich,MSP,Allianz,przedsiebiorstw,ubezpieczenie)
Specyfika firm, których wartość majątku wynosi do 10 mln zł na jedną lokalizację i do 20 mln zł na wszystkie lokalizacje wymaga specjalnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Bogate doświadczenia Allianz w obsłudze ...
9. Ubezpieczenia komunikacyjne
(Matching tags: ubezpieczenie,odpowiedzialnosc cywilna,Allianz,komunikacyjne)
... wypadków i awarii w trasie nieocenione okazują się usługi assistance. Dokonując wyboru ubezpieczyciela warto zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia i jakość likwidacji szkód komunikacyjnych. Allianz jest ...
10. Ubezpieczenia finansowe
(Matching tags: Allianz,ubezpieczenie,finansowe)
... ubezpieczeń. Gwarancja z logo Allianz Polska znacznie podnosi wiarygodność przedsiębiorcy jako partnera. Jej przedmiotem mogą być roszczenia beneficjenta wynikające z warunków kontraktu. Może też zastąpić ...
11. Ubezpieczenia domów, mieszkań i majątku
(Matching tags: majatkowe,ubezpieczenie,Allianz,jachtu,mieszkania,domu)
Ciężko pracujesz, aby zapewnić sobie i bliskim odpowiedni poziom życia. Kupujesz dom, urządzasz mieszkanie. Na co dzień nie myślisz, jak wiele mogłaby Cię kosztować utrata tego wszystkiego. Z odpowiednią ...
12. Ochrona prawna
(Matching tags: Allianz,podatki,ochrona prawna,ubezpieczenie,Podatnik)
... postępowania? Kupując ubezpieczenie ochrony prawnej w Allianz za niewielką składkę zyskasz pokrycie kosztów wynajęcia adwokata lub radcy prawnego oraz kosztów postępowania sądowego i obrony sądowej.  ...
13. Fundusze inwestycyjne
(Matching tags: Allianz,fundusz,inwestycyjny)
Fundusze inwestycyjne Allianz to nowoczesna forma pomnażania kapitału, która daje możliwość osiągnięcia wysokich zysków w dłuższym horyzoncie czasowym. Zapewniamy profesjonalne zarządzanie oraz bezpieczeństwo ...
14. Allianz Podatnik
(Matching tags: Allianz,Podatnik,podatki,ubezpieczenie)
Allianz Podatnik - tj. koszty obsługi sporów podatkowych Mam niewielką firmę, której obroty nie stwarzają zagrożenia pomyłką księgową - tak może myśleć wielu przedsiębiorców. Często jednak to nie podatnik ...
15. Fundusze inwestycyjne
(Matching tags: inwestycyjny,fundusze,Allianz,fundusz,inwestycyjne)
Fundusz inwestycyjny to instytucja zbiorowego inwestowania, która lokuje powierzone mu przez nas środki w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym. W zależności od typu funduszu, większa część  środków ...
16. Ochrona prawna
(Matching tags: ochrona prawna,ubezpieczenie,Allianz)
Ochrony prawna pozwala na skorzystanie z fachowej pomocy prawników, zwiększa szanse na skuteczne wyegzekwowanie należytego zadośćuczynienia i pozawala bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami. Ubezpieczenie ...
17. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej
(Matching tags: Allianz,odpowiedzialnosc cywilna)
Odpowiedzialność cywilna to stały element towarzyszący prowadzeniu każdej działalności gospodarczej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma chronić firmę przed roszczeniami wynikającymi z różnych ...
18. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
(Matching tags: Allianz,ubezpieczenie,odpowiedzialnosc cywilna)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym chroni przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim, między innymi w związku z: - prowadzeniem gospodarstwa domowego, ...
19. Ubezpieczenie małych i średnich firm
(Matching tags: Allianz,MSP,malych,firm,ubezpieczenie,srednich)
Teoria zarządzania ryzykiem mówi, że należy oceniać i szacować ryzyka występujące w firmie. Część z nich można ograniczyć, część pozostawić na ryzyku własnym, część natomiast należy przekazać Ubezpieczycielowi. ...
20. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego
(Matching tags: ubezpieczenie,Allianz,kupiecki,kredyt)
Ubezpieczenie kredytu kupieckiego to ubezpieczenie należności wynikających ze sprzedaży na warunkach kredytowych. Ubezpieczenie chroni dostawcę przed skutkami strat poniesionych z tytułu niewypłacalności ...
21. Ubezpieczenia transportowe
(Matching tags: ubezpieczenie,transportowe,cargo,Allianz)
Ubezpieczenie cargo czyli mienia w transporcie krajowym i zagranicznym. Przez pojęcie transport rozumie się zarówno transport własny (środki transportu należące do Ubezpieczającego lub jego pracowników), ...
22. Allianz Podatnik
(Matching tags: Allianz,ubezpieczenie,podatki,Podatnik)
Celem ubezpieczenia jest  organizacja pomocy prawnej, a także pokrywanie jej kosztów w przypadku sporów z organami podatkowymi, kontroli skarbowej. Ubezpieczenie "Allianz Podatnik" zapewnia:  - usługi ...

Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services bonusfs.pl oferuje ubezpieczenia Allianz, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia dla firm. Bonus Financial Services: ubezpieczenia komunikacyjne agencja ubezpieczeniowa ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Allianz na życie ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia dla firm agencja Allianz