Skip to content
Jesteś tu: Strona główna
Agencja Ubezpieczeniowa Allianz Bonus Financial Services
Allianz Best Doctors Drukuj Email

Dostęp do leczenia w klinikach na całym świecie w razie zachorowania na jedną z 5 krytycznych chorób:

 

nowotwór,

zabieg operacyjny naczyń wieńcowych,

zabieg kardiochirurgiczny wymiany zastawki,

zabieg neurochirurgiczny,

przeszczep od żywego dawcy narządów.

Możliwość weryfikacji postawionej diagnozy - wydanie drugiej opinii medycznej.

 

Ustalenie najlepszej dostępnej metody leczenia przez światowej klasy ekspertów.

Polisa zapewnia organizację i pokrycie leczenia do wysokości: 1 000 000 euro w roku,

2 000 000 euro w trakcie całego życia,

w tym kosztów podróży lub transportu medycznego do 10 000 euro oraz zakwaterowania z osobą towarzyszącą do 12 000 euro.

 

Ochroną możesz objąć również Twojego małżonka lub partnera oraz dzieci.

Ubezpieczenie kupisz wraz z umową na życie lub w trakcie jej trwania.

 
IKZE Drukuj Email

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) jest nową formą dobrowolnego oszczędzania na emeryturę i stanowi uzupełnienie grupy produktów wchodzących w skład III filara emerytalnego.

Podstawową zachętą do gromadzenia środków na starość w formie IKZE jest ulga odliczana od podstawy opodatkowania ujmowana w rozliczeniu rocznym (PIT). Oszczędzający może odliczyć od podstawy opodatkowania do 4% osiągniętego wynagrodzenia brutto w roku poprzednim.

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez PTE Allianz Polska S.A. oferuje zarówno IKZE jak i IKE. Fundusz ten realizuje strategię selektywnej alokacji zarówno pomiędzy różnymi klasami aktywów i lokat, jak i różnymi rynkami, tj. krajowym i zagranicznymi rynkami kapitałowymi. Maksymalne zaangażowanie w instrumenty finansowe o wysokim profilu ryzyka wynosi 65% wartości aktywów netto.

TFI Allianz Polska oferuje natomiast IKZE powiązane z funduszami inwestycyjnymi. W tym rozwiązaniu środki powierzone przez klientów są inwestowane w jednostki wybranych subfunduszy z oferty Allianz FIO, zarządzanego przez TFI Allianz (Akcji Plus, Selektywny, Akcji Małych i Średnich Spółek, Akcji, Stabilnego Wzrostu, Aktywnej Alokacji, Polskich Obligacji Skarbowych, Obligacji Plus oraz Pieniężny). Takie rozwiązanie daje możliwość maksymalnego dostosowania portfela do indywidualnych preferencji inwestycyjnych.

 
IKE Drukuj Email

Zasady gromadzenia oszczędności na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) określa Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 116, poz. 1205).
Ustawa daje uczestnikowi pełną kontrolę nad gromadzonymi oszczędnościami i od momentu przejścia na emeryturę daje mu bezwarunkowe prawo do całości wypracowanych zysków, co czyni IKE niezwykle uniwersalnym produktem oszczędnościowym.
Oszczędzający nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych, czyli otrzyma wypłatę środków wraz z całością wypracowanych zysków bez pomniejszenia ich o 19% (podatek Belki).
Wpłaty na konto IKE mogą być wnoszone z częstotliwością: miesięczną, kwartalną lub roczną. Nie ma również obowiązku zachowywania ciągłości wpłat. Wpłaty można zawieszać na kilka lat. Górny limit wpłat na konto IKE jest ustalany w każdym roku i wynosi 150% średniego miesięcznego wynagrodzenia.
Istotną korzyścią dla oszczędzających w IKE Allianz jest zwolnienie z opłaty manipulacyjnej. Całość wpłaconej składki zamieniana jest na jednostki uczestnictwa w funduszu/funduszach.
Wypłata środków następuje po ukończeniu 60 roku życia. Wypłacone środki można dalej inwestować i dokonywać wypłat ratalnych. Pieniądze można wypłacić także w późniejszym terminie.
Osoba uposażona (spadkobierca) może zadecydować, żeby kwota wypłaty, jaka przypada jej po śmierci uczestnika, nie była wypłacona w gotówce, lecz przelana została na jej rachunek, prowadzony w IKE. Tak dokonana wpłata środków nie będzie wliczana do limitu wpłat, obowiązującego w danym roku.

 
Ubezpieczenia małego i średniego biznesu Drukuj Email

Tagi: Allianz | malych | MSP | przedsiebiorstw | srednich | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Specyfika firm, których wartość majątku wynosi do 10 mln zł na jedną lokalizację i do 20 mln zł na wszystkie lokalizacje wymaga specjalnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Bogate doświadczenia Allianz w obsłudze tego segmentu rynku pomogły stworzyć kompleksową i rozsądną cenowo ofertę ubezpieczeniową, która zapewnia odtworzenie majątku oraz ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Więcej…
 
Ubezpieczenia w podróży Drukuj Email

Tagi: Allianz | podrozy | turystyczne | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Podróże służbowe, delegacje, zamiejscowe szkolenia - podczas takich wyjazdów wszystko się może zdarzyć. Warto się zabezpieczyć przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń i z ubezpieczeniem Allianz zyskać pewność, że w razie wypadku, choroby lub innego losowego przypadku nasi pracownicy uzyskają pomoc i będą pod dobrą opieką.
Globtroter
Ubezpieczenie w podróży zagranicznej "Globtroter" w formie polisy otwartej to propozycja dla firm i organizacji, które  często delegują swoich pracowników za granicę. Dla pracodawcy to niższe koszty i mniej formalności, a dla pracowników komfort korzystania z kompleksowej ochrony.

Więcej…
 
Ubezpieczenia domów, mieszkań i majątku Drukuj Email

Tagi: Allianz | domu | jachtu | majatkowe | mieszkania | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Ciężko pracujesz, aby zapewnić sobie i bliskim odpowiedni poziom życia. Kupujesz dom, urządzasz mieszkanie. Na co dzień nie myślisz, jak wiele mogłaby Cię kosztować utrata tego wszystkiego. Z odpowiednią polisą nie musisz się martwić. W razie kradzieży, pożaru czy wybuchu gazu szybko otrzymasz odszkodowanie, które pozwoli odtworzyć utracony majątek.

Więcej…
 
Ubezpieczenia komunikacyjne Drukuj Email

Tagi: Allianz | komunikacyjne | odpowiedzialnosc cywilna | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe - wie o tym każdy kierowca. Warto jednak zadbać również o ubezpieczenie Autocasco na wypadek kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia auta bądź jego wyposażenia. Podczas wypadków i awarii w trasie nieocenione okazują się usługi assistance.

Dokonując wyboru ubezpieczyciela warto zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia i jakość likwidacji szkód komunikacyjnych. Allianz jest znany ze sprawnego i szybkiego wywiązywania się ze swoich zobowiązań - jesteśmy trzykrotnym laureatem nagrody Złoty Zderzak.

Więcej…
 
Ubezpieczenie grupowe Allianz Opieka Zdrowotna Drukuj Email

Tagi: Allianz | ubezpieczenie | zdrowotne

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Drodzy Państwo,

Nie zdradzimy żadnej tajemnicy, jeżeli stwierdzimy, że kondycja naszej Służby Zdrowia nie jest najlepsza.
Opieka medyczna proponowana przez Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, którą mamy zagwarantowaną jako płatnicy ZUS-u, pozostawia wiele do życzenia. Trzeba być naprawdę "zdrowym", by móc się leczyć, skoro na wizytę do specjalisty musimy czekać kilka tygodni, a wykonywanie badań diagnostycznych ze względów ekonomicznych ograniczone jest do minimum.

Więcej…
 
Allianz Podatnik Drukuj Email

Tagi: Allianz | podatki | Podatnik | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Celem ubezpieczenia jest  organizacja pomocy prawnej, a także pokrywanie jej kosztów w przypadku sporów z organami podatkowymi, kontroli skarbowej.
Ubezpieczenie "Allianz Podatnik" zapewnia: 
- usługi profesjonalnego doradcy podatkowego (w tym sporządzanie pism), 
- reprezentacja w postępowaniu przed właściwymi organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami właściwymi w sprawach podatkowych, 
- pokrycie kosztów postępowania.
Zdarzeniem, poprzedzającym wystąpienie sporu podatkowego jest kontrola - to tutaj ważą się nasze dalsze losy, od decyzji urzędnika i naszej wiedzy na temat procedur administracyjnych zależy dalszy tok postępowania. Polisa chroni nas już na etapie kontroli.
Postępowanie może być długie i  czasochłonne, natomiast koszty doradcy podatkowego i prawnika są na ogół wysokie.  Suma ubezpieczenia w tym ubezpieczeniu jest nielimitowana - polisa pokryje koszty do pełnej i nielimitowanej kwoty.

 
Rekrutacja Drukuj Email

Tagi: agencja | Bonus Financial Services | oferta | praca | pracy | ubezpieczenia | ubezpieczeniowa

DORADCA FINANSOWO - UBEZPIECZENIOWY

Zadania

pozyskiwanie i obsługa klientów zainteresowanych produktami ubezpieczeniowymi i finansowymi

Dlaczego warto dla nas pracować ? Bo oferujemy:

- interesującą pracę,

- wysokie zarobki,

- karierę i rozwój zawodowy w dziedzinie finansów i ubezpieczeń,

- elastyczny czas pracy, niezależność,

- profesjonalne szkolenia,

- stabilizację zawodową,

- ciekawą ofertę produktową.

 
O firmie Drukuj Email

Tagi: agencja | Bonus Financial Services | ubezpieczenia | ubezpieczeniowa

Allianz, ubezpieczenia, na życie, komunikacyjne, agencja, ubezpieczeniowa, dla firmBONUS FINANCIAL SERVICES oferuje swoim Klientom szeroki zakres produktów finansowych:

- ubezpieczenia na życie,

- ubezpieczenia majątkowe,

- fundusze inwestycyjne.

BONUS FINANCIAL SERVICES powstał w trosce o Państwa potrzeby w zakresie usług finansowych. Naszym celem jest służyć pomocą zawsze wtedy, gdy zamierzacie Państwo skorzystać z produktów finansowych.

Więcej…
 

Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services bonusfs.pl oferuje ubezpieczenia Allianz, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia dla firm. Bonus Financial Services: ubezpieczenia komunikacyjne agencja ubezpieczeniowa ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Allianz na życie ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia dla firm agencja Allianz