Skip to content
Jesteś tu: Strona główna Produkty Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia komunikacyjne Drukuj Email

Tagi: Allianz | komunikacyjne | odpowiedzialnosc cywilna | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe - wie o tym każdy kierowca. Warto jednak zadbać również o ubezpieczenie Autocasco na wypadek kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia auta bądź jego wyposażenia. Podczas wypadków i awarii w trasie nieocenione okazują się usługi assistance.

Dokonując wyboru ubezpieczyciela warto zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia i jakość likwidacji szkód komunikacyjnych. Allianz jest znany ze sprawnego i szybkiego wywiązywania się ze swoich zobowiązań - jesteśmy trzykrotnym laureatem nagrody Złoty Zderzak.

Więcej…
 
Ubezpieczenia domów, mieszkań i majątku Drukuj Email

Tagi: Allianz | domu | jachtu | majatkowe | mieszkania | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Ciężko pracujesz, aby zapewnić sobie i bliskim odpowiedni poziom życia. Kupujesz dom, urządzasz mieszkanie. Na co dzień nie myślisz, jak wiele mogłaby Cię kosztować utrata tego wszystkiego. Z odpowiednią polisą nie musisz się martwić. W razie kradzieży, pożaru czy wybuchu gazu szybko otrzymasz odszkodowanie, które pozwoli odtworzyć utracony majątek.

Więcej…
 
Ubezpieczenia w podróży Drukuj Email

Tagi: Allianz | podrozy | turystyczne | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Podróże służbowe, delegacje, zamiejscowe szkolenia - podczas takich wyjazdów wszystko się może zdarzyć. Warto się zabezpieczyć przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń i z ubezpieczeniem Allianz zyskać pewność, że w razie wypadku, choroby lub innego losowego przypadku nasi pracownicy uzyskają pomoc i będą pod dobrą opieką.
Globtroter
Ubezpieczenie w podróży zagranicznej "Globtroter" w formie polisy otwartej to propozycja dla firm i organizacji, które  często delegują swoich pracowników za granicę. Dla pracodawcy to niższe koszty i mniej formalności, a dla pracowników komfort korzystania z kompleksowej ochrony.

Więcej…
 
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Drukuj Email

Tagi: Allianz | NNW | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Wypadki mogą przydarzyć się w każdym miejscu i czasie: w domu, w pracy, na ulicy, podczas podróży. Nie sposób przewidzieć ich wszystkich. Ale można zabezpieczyć się przed ich skutkami. Dzięki polisie Allianz nie poniesiesz finansowych konsekwencji zdarzenia, uzyskasz szybko fachową pomoc i pieniądze na rehabilitację. Pokryjesz też lukę finansową związaną z nieobecnością w pracy czy pobytem w szpitalu.

Więcej…
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Drukuj Email

Tagi: Allianz | odpowiedzialnosc cywilna | praca | pracy

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Wykonywanie niektórych zawodów pociąga za sobą szczególną odpowiedzialność. Dlatego w ofercie Allianz znajdują się ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie tylko w życiu prywatnym ale również zawodowym, m.in.: lekarza, nauczyciela i księgowego.Chronią one w sytuacjach, gdy nieumyślnie spowodujemy jakąś szkodę.
OC w życiu zawodowym i prywatnym
W codziennym życiu bywają takie sytuacje, gdy nieumyślnie spowodujemy jakąś szkodę. W takich chwilach przydaje się kompleksowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Więcej…
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej Drukuj Email

Tagi: Allianz | odpowiedzialnosc cywilna | praca | pracy | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Wśród ubezpieczeń Allianz stanowiących ofertę dla przemysłu znajdują się ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 
- z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia z możliwością rozszerzenia o ryzyka dodatkowe, m.in. OC za produkt, OC najemcy, OC pracodawcy itp.; 
- członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, IPO 
- zawodowej, czyli ubezpieczenia obowiązkowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów; 
- zakładów opieki zdrowotnej (ubezpieczenia dobrowolne zawierane indywidualnie).

Więcej…
 
Ubezpieczenia małego i średniego biznesu Drukuj Email

Tagi: Allianz | malych | MSP | przedsiebiorstw | srednich | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Specyfika firm, których wartość majątku wynosi do 10 mln zł na jedną lokalizację i do 20 mln zł na wszystkie lokalizacje wymaga specjalnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Bogate doświadczenia Allianz w obsłudze tego segmentu rynku pomogły stworzyć kompleksową i rozsądną cenowo ofertę ubezpieczeniową, która zapewnia odtworzenie majątku oraz ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Więcej…
 
Ubezpieczenia finansowe Drukuj Email

Tagi: Allianz | finansowe | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Niezależnie od tego jak duża i znana jest nasza firma, startując w przetargach i podpisując różne kontrakty, zwykle potrzebuje dodatkowego uwiarygodnienia w formie gwarancji udzielonej przez towarzystwo ubezpieczeń. Gwarancja z logo Allianz Polska znacznie podnosi wiarygodność przedsiębiorcy jako partnera. Jej przedmiotem mogą być roszczenia beneficjenta wynikające z warunków kontraktu. Może też zastąpić wadium wpłacane podczas przetargu czy stanowić zabezpieczenie zapłaty długu celnego lub podatku akcyzowego.

Więcej…
 
Ochrona prawna Drukuj Email

Tagi: Allianz | ochrona prawna | podatki | Podatnik | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.W życiu prywatnym czy zawodowym zdarzają się sytuacje, w których poważnie zastanawiasz się nad skorzystaniem z usług prawnika. Ale gdzie znaleźć dobrego specjalistę i czy będzie Cię stać na pokrycie kosztów postępowania? Kupując ubezpieczenie ochrony prawnej w Allianz za niewielką składkę zyskasz pokrycie kosztów wynajęcia adwokata lub radcy prawnego oraz kosztów postępowania sądowego i obrony sądowej.

Więcej…
 
Ubezpieczenia transportowe Drukuj Email

Tagi: Allianz | cargo | transportowe | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Allianz oferuje pełną ochronę ubezpieczeniową  ładunków (cargo) przewożonych wszystkimi rodzajami transportu krajowego i międzynarodowego: morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego i żeglugi śródlądowej. Zapewniamy również ubezpieczenie OC spedytorów i przewoźników na wypadek szkód powstałych w powierzonych im przesyłkach.
Cargo - mienie w transporcie
Ubezpieczenie zapewnia finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu (towarze) w transporcie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

Więcej…
 
Ubezpieczenie kredytu kupieckiego Drukuj Email

Tagi: Allianz | kredyt | kupiecki | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Ubezpieczenie kredytu kupieckiego to ubezpieczenie należności wynikających ze sprzedaży na warunkach kredytowych. Ubezpieczenie chroni dostawcę przed skutkami strat poniesionych z tytułu niewypłacalności odbiorców towarów i usług.
Dzięki temu ubezpieczeniu Ubezpieczony:
- otrzymuje pomoc w ocenie ryzyka kredytowego, windykacji i egzekucji należności, 
- może zwiększyć   atrakcyjność udzielanych kredytów; kredyt, dzięki wysokiemu stopniowi zabezpieczenia, może być tańszy i udzielany na dłuższy okres,
- może zwiększyć obroty, przy spadku zapotrzebowania na kredyt obrotowy,

Więcej…
 
Ubezpieczenia ogniowe i techniczne Drukuj Email

Tagi: Allianz | majatkowe | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Pożar, powódź, zalanie, huragan, kradzież, niedbalstwo czy błędy pracowników - te zdarzenia mogą zagrozić ciągłości działania firmy, spowodować utratę zysku, a nawet doprowadzić do bankructwa.
Wieloletnie doświadczenie Allianz jest gwarantem jakości rozwiązań, jakie oferujemy a zatrudniani przez nas eksperci zapewniają pomoc w skonstruowaniu odpowiedniego programu ubezpieczeniowego oraz bezpłatne doradztwo w trakcie trwania ubezpieczenia.

Więcej…
 
Allianz Podatnik Drukuj Email

Tagi: Allianz | podatki | Podatnik | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Allianz Podatnik - tj. koszty obsługi sporów podatkowych
Mam niewielką firmę, której obroty nie stwarzają zagrożenia pomyłką księgową - tak może myśleć wielu przedsiębiorców. Często jednak to nie podatnik się myli, lecz urzędy interpretują przepisy podatkowe na różne sposoby. Prowadzi to zwykle do powstania sporu podatkowego. W takich wypadkach warto mieć ubezpieczenie "Allianz Podatnik", które pokryje wszystkie koszty prowadzenia sporu i wynajęcia specjalistów.

Więcej…
 


Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services bonusfs.pl oferuje ubezpieczenia Allianz, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia dla firm. Bonus Financial Services: ubezpieczenia komunikacyjne agencja ubezpieczeniowa ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Allianz na życie ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia dla firm agencja Allianz