Skip to content
Jesteś tu: Strona główna Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Drukuj Email

Tagi: agencja | Bonus Financial Services | ubezpieczeniowa | zastrzezenia prawne

Bonus Financial Services nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz aktualność informacji i danych podanych na swojej stronie internetowej.

Bonus Financial Services nie ponosi także odpowiedzialności za treść jak i dokładność, kompletność oraz aktualność informacji i danych umieszczonych na stronach, do których linki znajdują się na stronie Bonus Financial Services.

Bonus Financial Services zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia podanych informacji lub danych, bez konieczności wcześniejszej notyfikacji.

Informacje i dane przedstawione na stronie internetowej Bonus Financial Services mają na celu jedynie umożliwienie ogólnej orientacji użytkowników strony w strukturze, zadaniach i celach  Bonus Financial Services.

Bonus Financial Services. nie bierze odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z faktu wykorzystania informacji lub danych znajdujących na stronie internetowej.

Bonus Financial Services. nie ma żadnych obowiązków wobec użytkowników strony, a użytkownicy strony nie mają żadnych obowiązków wobec Bonus Financial Services.

Zawartość strony internetowej Bonus Financial Services chroniona jest prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, a w szczególności wykorzystanie tekstów, części tekstów lub materiału graficznego wymaga uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Bonus Financial Services.

Jakiekolwiek działania lub zaniechania zarówno Bonus Financial Services, jak i użytkowników strony podlegają prawu polskiemu. Miejscem wykonania i wyłącznym miejscem jurysdykcji stosunków pomiędzy Bonus Financial Services a użytkownikiem strony jest sąd właściwy dla siedziby Bonus Financial Services w Warszawie.

 

Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services bonusfs.pl oferuje ubezpieczenia Allianz, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia dla firm. Bonus Financial Services: ubezpieczenia komunikacyjne agencja ubezpieczeniowa ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Allianz na życie ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia dla firm agencja Allianz