Skip to content
Jesteś tu: Strona główna Produkty Ubezpieczenia życiowe Allianz Rodzina
Allianz Rodzina Drukuj Email

Grupowe ubezpieczenie na życie to dobre zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników, członków ich rodzin oraz możliwość gromadzenia środków na przyszłość. Allianz oferuje umowy dodatkowe zabezpieczające pracownika i jego rodzinę,  dające poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

Nowoczesne ubezpieczenie Allianz Rodzina zadowoli każdego pracownika i może być doskonałą alternatywą dla tradycyjnych programów zabezpieczenia socjalnego.

Korzyści z wdrożenia ubezpieczenia na życie

-  Grupowe ubezpieczenie na życie Allianz Rodzina podnosi atrakcyjność warunków zatrudnienia w przedsiębiorstwie, poprzez wprowadzenie dodatkowego pakietu świadczeń.

-  zapewnia pomoc finansową pracownikom i ich rodzinom w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń losowych

-  pomoc w tworzeniu stabilnej, lojalnej i identyfikującej się z firmą kadry pracowniczej,

-  skonstruowanie skutecznego narzędzia zarządzania kadrami,

-  podniesienie atrakcyjności pracodawcy na rynku pracy oraz spowodowanie zmniejszenia fluktuacji kadr,

-  umocnienie wizerunku firmy na rynku pracy dzięki atrakcyjnej polityce kadrowej,

-  możliwość wprowadzenia systemu motywującego najlepszych pracowników do związania się z firmą na długie lata,

-  możliwość zwolnienia pracodawcy z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej (par. 93 Kodeksu Pracy),

-  możliwość wliczenia płaconych przez pracodawcę składek w koszt uzyskania przychodu.

Co zapewnia to ubezpieczenie?

-  Dostosowanie zakresu ubezpieczenia do potrzeb i możliwości osób przystępujących do umowy.

-  Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o umowy dodatkowe dot. zdrowia pracownika.

-  Objęcie ochroną rodziny pracownika.

-  Zmianę charakteru ubezpieczenia na inwestycyjny i oszczędzania na przyszłość w ramach umowy dodatkowej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

-  Elastyczne kształtowanie polityki socjalnej wobec pracowników.

-  Brak konieczności badań lekarskich przy przystąpieniu do ubezpieczenia.

-  Ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godz. na dobę na całym świecie

-  Możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.

 

Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services bonusfs.pl oferuje ubezpieczenia Allianz, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia dla firm. Bonus Financial Services: ubezpieczenia komunikacyjne agencja ubezpieczeniowa ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Allianz na życie ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia dla firm agencja Allianz