Skip to content
Jesteś tu: Strona główna Produkty Ubezpieczenia życiowe Allianz Kalia
Allianz Kalia Drukuj Email

Ubezpieczenie, które pozwala zawczasu zadbać o kwestie związane z pogrzebem. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej świadczenie jest przekazywane uposażonemu głównemu (zakładowi pogrzebowemu) na pokrycie kosztów związanych z organizacją pochówku oraz wskazanym uposażonym dodatkowym - w części przewyższającej wartość świadczenia należną uposażonemu głównemu.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które chcą zawczasu zadbać o sprawy związane z pogrzebem i odciążyć dzięki temu swoich najbliższych.

Do ubezpieczenia – bez konieczności przeprowadzenia badań lekarskich czy wypełnienia ankiety medycznej – mogą przystąpić osoby, które:

-      ukończyły 18 lat,

-      nie ukończyły 76 lat.

Co zapewnia to ubezpieczenie?

-  Środki na pochówek w wysokości jednej z trzech proponowanych sum ubezpieczenia: 10 000 zł, 20 000 zł lub 30 000 zł;

-  Możliwość przekazania środków uposażonym bez kłopotliwego postępowania spadkowego (ubezpieczony nie musi wyznaczać uposażonego głównego, tj. zakładu pogrzebowego – w takiej sytuacji uprawnionymi do otrzymania świadczenia będą wskazani uposażeni dodatkowi).

-  Zwolnienie świadczenia wypłacanego z polisy z podatku spadkowego i dochodowego.

-  Możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia w celu urealnienia przyszłej wypłaty świadczenia (poprzez indeksację w produkcie ze składką regularną lub podwyższenie „na wniosek” w produkcie ze składką jednorazową).

-  Możliwość powiększania należnych świadczeń o udział w zyskach z inwestowania rezerw matematycznych.

 

Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services bonusfs.pl oferuje ubezpieczenia Allianz, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia dla firm. Bonus Financial Services: ubezpieczenia komunikacyjne agencja ubezpieczeniowa ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Allianz na życie ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia dla firm agencja Allianz