Skip to content
Jesteś tu: Strona główna Produkty Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia małego i średniego biznesu
Ubezpieczenia małego i średniego biznesu Drukuj Email

Tagi: Allianz | malych | MSP | przedsiebiorstw | srednich | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Specyfika firm, których wartość majątku wynosi do 10 mln zł na jedną lokalizację i do 20 mln zł na wszystkie lokalizacje wymaga specjalnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Bogate doświadczenia Allianz w obsłudze tego segmentu rynku pomogły stworzyć kompleksową i rozsądną cenowo ofertę ubezpieczeniową, która zapewnia odtworzenie majątku oraz ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Allianz Biznes Plus

Szeroki zakres tego ubezpieczenia stanowi solidną podstawę działalności gospodarczej. "Allianz Biznes Plus" obejmuje ubezpieczenie rzeczy ruchomych, nakładów inwestycyjnych z możliwością rozszerzenia o ubezpieczenia m.in. od przepięcia, celowego uszkodzenia, zamieszek wewnętrznych, ryzyk transportowych, utraty zysku, szyb od stłuczenia, a także odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Na swoim
Część ryzyk jakie towarzyszą prowadzeniu działalności gospodarczej, dotyczy również najmniejszych firm. Z ubezpieczeniem Allianz Polska, które zapewnia wszechstronną ochronę od najbardziej prawdopodobnych ryzyk za niewielką składkę można poczuć się bezpiecznie na swoim.
Budynki i lokale dla biznesu
Ubezpieczenie gwarantuje możliwości odtworzenia budynku w przypadku powstania zniszczeń albo uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi. Allianz Polska zapłaci nie tylko za odtworzenie budynku ale również pokryje koszty zapobieżenia szkodzie czy prac związanych z rozbiórką, porządkowaniem lub zmianami budowlanymi.
Sprzęt elektroniczny
Sprzęt elektroniczny oraz dane przechowywane na nośnikach magnetycznych stanowią najczęściej strategiczną wartość dla firmy. Ich uszkodzenie lub całkowite zniszczenie może spowodować nawet konieczność zawieszenia działalności. Z ubezpieczeniem Allianz Polska można nie tylko naprawić lub kupić nowy sprzęt ale także sfinansować koszty odtworzenia baz danych.

 

Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services bonusfs.pl oferuje ubezpieczenia Allianz, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia dla firm. Bonus Financial Services: ubezpieczenia komunikacyjne agencja ubezpieczeniowa ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Allianz na życie ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia dla firm agencja Allianz