Skip to content
Jesteś tu: Strona główna
Ubezpieczenia transportowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Carambola   
niedziela, 10 maja 2009 19:54

Tagi: Allianz | cargo | transportowe | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Allianz oferuje pełną ochronę ubezpieczeniową  ładunków (cargo) przewożonych wszystkimi rodzajami transportu krajowego i międzynarodowego: morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego i żeglugi śródlądowej. Zapewniamy również ubezpieczenie OC spedytorów i przewoźników na wypadek szkód powstałych w powierzonych im przesyłkach.
Cargo - mienie w transporcie
Ubezpieczenie zapewnia finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu (towarze) w transporcie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, a w razie konieczności - również w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych i przejściowego składowania podczas zwykłego przebiegu transportu.
OC przewoźnika drogowego
Utrata przesyłki, ubytek lub jej uszkodzenie w trakcie przewozu - to szkody, które mogą powstać od momentu przyjęcia przesyłki do przewozu aż do czasu jej wydania. Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w transporcie drogowym krajowym lub międzynarodowym za szkody te zapłaci Allianz.
OC spedytora
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
Ochroną ubezpieczeniową można objąć dodatkowo odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego w zakresie czynności przewoźnika drogowego.

Poprawiony: piątek, 20 listopada 2009 10:07
 

Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services bonusfs.pl oferuje ubezpieczenia Allianz, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia dla firm. Bonus Financial Services: ubezpieczenia komunikacyjne agencja ubezpieczeniowa ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Allianz na życie ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia dla firm agencja Allianz