Skip to content
Jesteś tu: Strona główna
Ubezpieczenia ogniowe i techniczne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Carambola   
niedziela, 10 maja 2009 19:53

Tagi: Allianz | majatkowe | ubezpieczenie

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Pożar, powódź, zalanie, huragan, kradzież, niedbalstwo czy błędy pracowników - te zdarzenia mogą zagrozić ciągłości działania firmy, spowodować utratę zysku, a nawet doprowadzić do bankructwa.
Wieloletnie doświadczenie Allianz jest gwarantem jakości rozwiązań, jakie oferujemy a zatrudniani przez nas eksperci zapewniają pomoc w skonstruowaniu odpowiedniego programu ubezpieczeniowego oraz bezpłatne doradztwo w trakcie trwania ubezpieczenia.

Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw
Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa jest podstawowym ubezpieczeniem, jakie powinien posiadać każdy podmiot gospodarczy. Oferta Allianz Polska umożliwia elastyczne dostosowanie zakresu ubezpieczenia i innych parametrów, do specyficznych potrzeb przedsiębiorcy. Poza pełnym katalogiem możliwych do ubezpieczenia ryzyk nazwanych ubezpieczenie to może również obejmować tzw. "wszystkie ryzyka".
Ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku
Ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku stanowi zabezpieczenie osiągnięcia planowanego wyniku finansowego przedsiębiorstwa na wypadek przerwy lub zakłócenia działalności, spowodowanego szkodą w mieniu. Ubezpieczenie to stanowi uzupełnienie ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zapewnia kompleksową ochronę właścicielowi i/lub użytkownikowi elektronicznych urządzeń w przypadku szkód powstałych z przyczyn zewnętrznych lub wewnętrznych.
Ubezpieczenie maszyn
Eksploatacja maszyn wiąże się nierozerwalnie z ryzykiem wystąpienia awarii lub uszkodzenia. Ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk zapewnia ochronę właścicielowi lub użytkownikowi parku maszynowego w przypadku wystąpienia takich szkód.
Ubezpieczenie ryzyk budowlanych
Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji budowlanych. Obejmuje ono szkody w robotach kontraktowych, w mieniu należącym do inwestora, w mieniu będącym w pieczy i pod kontrolą wykonawcy, w sprzęcie, zapleczu i maszynach budowlanych oraz odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych wobec osób nie związanych z ubezpieczoną inwestycją.
Ubezpieczenie ryzyk montażowych
Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji montażowych. Obejmuje szkody w robotach kontraktowych, w mieniu należącym do inwestora, w mieniu będącym w pieczy i pod kontrolą wykonawcy, w sprzęcie, zapleczu i maszynach budowlanych oraz odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych wobec osób nie związanych z ubezpieczoną inwestycją.
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od wszystkich ryzyk zapewnia kompleksową ochronę właścicielowi i/lub użytkownikowi sprzętu, zaplecza lub maszyn budowlanych w przypadku szkód, powstałych z przyczyn zewnętrznych lub wskutek błędu operatora.
Ubezpieczenie majątku jednostek samorządu terytorialnego
Ubezpieczenie majątku jednostek samorządu terytorialnego zapewnia ochronę od pożaru i innych zdarzeń losowych dla mienia województw, powiatów, miast na prawach powiatu (powiatów grodzkich), gmin  lub podmiotów zależnych od tych jednostek. Produkt ten wraz z dedykowanymi jemu klauzulami dodatkowymi dostosowany jest do specyfiki działalności podmiotów, do których jest skierowany.

Poprawiony: piątek, 20 listopada 2009 10:09
 

Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services bonusfs.pl oferuje ubezpieczenia Allianz, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia dla firm. Bonus Financial Services: ubezpieczenia komunikacyjne agencja ubezpieczeniowa ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Allianz na życie ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia dla firm agencja Allianz