Fundusze inwestycyjne Drukuj
Wpisany przez Carambola   
niedziela, 10 maja 2009 19:21

Tagi: Allianz | fundusz | inwestycyjny

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Fundusze inwestycyjne Allianz to nowoczesna forma pomnażania kapitału, która daje możliwość osiągnięcia wysokich zysków w dłuższym horyzoncie czasowym. Zapewniamy profesjonalne zarządzanie oraz bezpieczeństwo i bieżący dostęp do powierzonych środków.

TFI Allianz Polska S.A. posiada w ofercie dwa fundusze o konstrukcji parasolowej Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Allianz Globalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w których przenoszenie części lub całości środków pomiędzy poszczególnymi subfunduszami nie jest obciążone podatkiem od zysków kapitałowych.
Towarzystwo zarządza również funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi:
Allianz Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Allianz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Poprawiony: piątek, 03 lipca 2009 15:03